Social Sofa’s

Op donderdag 28 juni werden er 2 Social Sofa’s geplaatst bij de brug voor het Van Gogh Huis. Vincent heeft een prominente plek gekregen op de banken. Op beide achterzijden staat een zelfportret en een origineel brieffragment. Vincent heeft zijn blik gericht op de kamer waar hij in 1883 enkele maanden woonde en werkte.

Vergelijkbare berichten