ANBI

Het Van Gogh Huis Drenthe heeft de ANBI-status. Dat betekent onder andere dat donaties en giften aan het Van Gogh Huis Drenthe (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor donateurs van culturele ANBI’s, zoals het Van Gogh Huis Drenthe, geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer ANBI-infomatie klikt u HIER

Missie
De Stichting Van Gogh en Drenthe wil de bezoekers van het Van Gogh Huis Drenthe een unieke beleving bieden. Onze bezoekers kunnen nergens anders in Nederland dichter bij de schilder komen dan in ons Van Gogh Huis Drenthe. En dat willen we met zoveel mogelijk mensen delen.

De ontdekkingsreis naar Vincent Van Gogh begint hier, in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Drenthe.

Omdat het Van Gogh Huis Drenthe de enige, voor publiek openbaar toegankelijke locatie in Nederland is waar Vincent van Gogh gewoond en gewerkt heeft. De Stichting Van Gogh en Drenthe laat alle bezoekers ervaren hoe belangrijk de Drentse periode voor de schilder is geweest. Het is een zeer belangrijke periode geweest voor zijn ontwikkeling als kunstenaar. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord besloot Vincent om zich volledig aan de schilderkunst te wijden. Daarom is het Van Gogh Huis Drenthe zo belangrijk en daarom wil het Van Gogh Huis Drenthe (inter)nationale erkenning en herkenning van de Drentse periode die zo belangrijk was voor de kunstenaar.

De Stichting Van Gogh en Drenthe draagt bij aan verbetering van het (cultuur-) toerisme in de provincie Drenthe en ver daarbuiten. Op basis van de kernbegrippen: samenwerking, kwaliteit, gastvrijheid en laagdrempeligheid worden bezoekers uitgenodigd kennis te nemen van de Drentse geschiedenis van Vincent van Gogh. Door deze begrippen te combineren met professionaliteit en ondernemerschap ontstaat een goed uitgangspunt voor een renderend museaal huis dat een waardevolle bijdrage levert aan het algemene kunst- en cultuurlandschap van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Beloningsbeleid
De bestuursleden maken onderdeel uit van het vrijwilligersbestand; ook zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting Van Gogh en Drenthe heeft voor een beperkt aantal uren een betaalde kracht in dienst. Voor het overige werken we met vrijwilligers.

Jaarverslagen
Jaarstukken 2021

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Hieronder vindt u een link waarmee u inzage kunt krijgen in de jaarrekening van de Stichting Van Gogh en Drenthe over het jaar 2023. Normaal gesproken gaat de jaarrekening vergezeld van een ‘verbaal’ jaarverslag van het bestuur waarin het bestuur verslag doet van de activiteiten over het afgelopen jaar, in relatie tot de financiële gegevens. Dit jaarverslag treft u dit keer niet aan. Dat heeft te maken met feit dat het Van Gogh Huis Drenthe in 2023 ruim negen maanden gesloten is geweest. We hebben verbouwd, een geheel nieuwe audio-visuele presentatie gekregen, we hebben op 2 oktober 2023 het geheel vernieuwde Van Gogh Huis weer heropend. 2023 was dus geen ‘normaal’ jaar. Dat betekent ook dat de cijfers uit de jaarrekening 2023 een vertekend beeld geven; er was in 2023 geen ‘normale’ exploitatie. Klik op de link hieronder om de jaarrekening 2023 in te zien.

Jaarrekening 2023