Privacy verklaring

Het bestuur van het Van Gogh Huis Drenthe respecteert de geldende privacywetgeving (bescherming van persoonsgegevens).

Soms hebben we informatie van u nodig, bijvoorbeeld wanneer u een kaartje of rondleiding wilt reserveren.

Vanzelfsprekend gaan we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met deze persoonsgegevens, want het betreft uw privacy!

Het verwerken van persoonsgegevens beperken we tot het minimum en deze worden in principe niet aan derden verstrekt maar gebruikt voor noodzakelijke doeleinden, dienstverlening en wettelijke verplichtingen.

Het Van Gogh Huis Drenthe deelt de gegevens niet met instanties of personen voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden kort bewaard, we houden rekening met de wettelijke verplichte tijd.

Het Van Gogh Huis Drenthe is altijd bereid vragen over de privacy bescherming te beantwoorden