Geopark de Hondsrug

Het Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het unieke landschap van Oost Drenthe. Hoe ijs en smeltwater het landschap kneedden en boetseerden tot heuvelruggen en beekdalen. Hoe de hunebedbouwers hun grafmonumenten stapelden, hoe belangrijk de Hondsrug was als handelsroute en voor de opmars van legers, hoe het veen werd afgegraven. Maar het gebied heeft nog veel meer verhalen. Deze unieke geologie en historie maakt dat de Hondsrug het waard is om het eerste Geopark van Nederland te zijn.

Wereldwijd netwerk

Rond 2000 namen vier Europese gebieden met een unieke geologische geschiedenis en een bijzondere cultuurhistorie het initiatief voor het opstarten van het Europese Geopark Netwerk. Dit waren de Eifel in Duitsland, het eiland Lesbos in Griekenland, de Haute Provence in Frankrijk en de Maestrazgo in Zuidoost Spanje. Dit netwerk is verbreed tot een wereldwijd netwerk, Het Global Geopark Netwerk. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 85 Geoparken. Het netwerk staat onder toezicht van Unesco. Geopark de Hondsrug heeft hetzelfde doel als andere parken in de wereld: werken aan een duurzame toekomst voor een gebied op basis van een unieke geologie, cultuur en natuur. ‘Kunstenaars langs de Hondsrug’ is een van de thema’s, die in het kader van de ontwikkeling van het Geopark de Hondsrug worden uitgewerkt.

Expeditiepoort

Hier in het Van Gogh Huis Drenthe in Nieuw-Amsterdam is een ‘expeditiepoort’ voor dit thema ingericht. In de expeditiepoort wordt een overzicht geboden van het verhaal van de Kunstenaars langs de Hondsrug. Hoofdthema hier is het verhaal van Vincent van Gogh in Drenthe. Dit wordt aangevuld en in een breder kader geplaatst door verwijzingen naar de overige hotspots langs de Hondsrug. Hotspots zijn plekken waar iets bijzonders te vertellen en te beleven valt over de kunstenaars.

Meer hotspots in Drenthe

Naast het Van Gogh Huis Drenthe zijn er verschillende ‘hotspots’.

Voor meer informatie en actueel nieuws zie de website www.geoparkdehondsrug.eu