Samenwerking Veenland / Natu(u)rpark

Het van Gogh Huis Drenthe is aangesloten bij het samenwerkingsverband 'Het Drentse Veenland'

Er zijn ruim 30 donateurs aangesloten bij de Stichting Het Drentse Veenland. Dit betreft verblijfsaccommodaties en dagattracties.

Tourist Emmen

In samenwerking met Tourist Emmen wordt geprobeerd de Zuidoosthoek van Drenthe beter te promoten en op de kaart te zetten. Dit doen wij o.a. door gemeenschappelijk te adverteren en gezamenlijk activiteiten te ontplooien.

Arrangementen in Drenthe

We proberen de bezoeker langer in de regio te laten verblijven o.a. middels speciale aanbiedingen. Er zijn een aantal arrangementen samengesteld, waarbij de bezoeker tijdens een dag of dagdeel meerdere organisaties bezoekt.

Voor meer informatie ga naar http://www.hetdrentseveenland.nl/Van Gogh Huis Drenthe
Van Goghstraat 1
7844 NP
Veenoord/Nieuw Amsterdam
tel: 0591 - 555 600