Geopark de Hondsrug

Het Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het unieke landschap van Oost Drenthe. Hoe ijs en smeltwater het landschap kneedden en boetseerden tot heuvelruggen en beekdalen. Hoe de hunebedbouwers hun grafmonumenten stapelden, hoe belangrijk de Hondsrug was als handels route en voor de opmars van legers, hoe het veen werd afgegraven. Maar het gebied heeft nog veel meer verhalen. Deze unieke geologie en historie maakt dat de Hondsrug het waard is om het eerste Geopark van Nederland te zijn.

Wereldwijd netwerk

Rond 2000 namen vier Europese gebieden met een unieke geologische geschiedenis en een bijzondere cultuurhistorie het initiatief voor het opstarten van het Europese Geopark Netwerk. Dit waren de Eifel in Duitsland, het eiland Lesbos in Griekenland, de Haute Provence in Frankrijk en de Maestrazgo in Zuidoost Spanje. Dit netwerk is verbreed tot een wereldwijd netwerk, Het Global Geopark Netwerk. Inmiddels zijn wereldwijd zo’n 85 Geoparken. Het netwerk staat onder toezicht van Unesco. Geopark de Hondsrug heeft hetzelfde doel als andere parken in de wereld: werken aan een duurzame toekomst voor een gebied op basis van een unieke geologie, cultuur en natuur. 'Kunstenaars langs de Hondsrug' is een van de thema’s, die in het kader van de ontwikkeling van het Geopark de Hondsrug worden uitgewerkt.

Expeditiepoort

Hier in het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam is de expeditiepoort voor dit thema ingericht. In de expeditiepoort wordt een overzicht geboden van het verhaal van de Kunstenaars langs de Hondsrug. Hoofdthema hier is het verhaal van Vincent van Gogh in Drenthe. Dit wordt aangevuld en in een breder kader geplaatst door verwijzingen naar de overige hotspots langs de Hondsrug. Hotspots zijn plekken waar iets bijzonders te vertellen en te beleven valt over de kunstenaars.

9 andere hotspots in Drenthe

Naast het Van Gogh Huis zijn er negen hotspots: in Vries, Eext, Rolde, Zweeloo, Exloo, Zeegse, Emmen, Borger-Odoorn en rondom Schoonoord. Het verhaal van de negen hotspots wordt in de loop van 2013 uitgewerkt. Voor meer informatie en actueel nieuws zie de website www.geoparkdehondsrug.eu. In Het Van Gogh Huis komt het verhaal over Van Gogh’s tijd in Drenthe uitgebreid aan de orde. De verhalen van de negen hotspots worden aangestipt om de bezoeker een indruk te geven wat het onderwerp is op elk van de negen locaties. In de rondgang treft u beeld en tekst aan vóór de wand en achter de wand. In enkele gevallen valt er wat te beluisteren. Elke hotspot heeft zijn eigen uitwerking, dus kijk en zoek naar het aanbod op en achter de wand. Op de grote tafel zijn reproducties van de in Drenthe gemaakte werken van Vincent, werken van zijn grote voorbeelden, foto’s van mensen uit zijn leven, citaten, krabbels…. kortom, alsof Vincent er heeft zitten werken en even is weggelopen. De microsoft-surface table, oftewel de reuzen-ipad op poten bevat allerhande informatie en afbeeldingen van de kunstenaars langs de Hondsrug. Het is een touch-screen, u kunt door aanraking van alles openen, vergroten, verkleinen, verschuiven en zo de geheimen van de kunstenaars langs de Hondsrug blootleggen.

Bekijk de hotspots:

  1. Eext
  2. Vries
  3. Zweeloo
  4. Rolde
  5. Exloo
  6. Zeegse
  7. Emmen
  8. Borger-Odoorn
  9. Schoonoord
Van Gogh Huis Drenthe
Van Goghstraat 1
7844 NP
Veenoord/Nieuw Amsterdam
tel: 0591 - 555 600