ANBI

Naam van de instelling en contactgegevens

Stichting Van Gogh & Drenthe
Van Gogh Huis
Van Goghstraat 1
7844 NP  Veenoord / Nieuw Amsterdam
T 0591 555600
E info@vangogh-drenthe.nl

RSIN / fiscaal nummer
KVK 41020826
Fiscaal 807100961

Missie

De locatie Van Gogh Huis zorgt voor een unieke beleving. Bezoekers kunnen nergens anders in Nederland dichter bij de schilder komen dan in het Van Gogh Huis. 
De ontdekkingsreis naar Vincent Van Gogh begint hier, in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Drenthe.

Het Van Gogh Huis is de enige, voor publiek, toegankelijke locatie in Nederland waar Vincent van Gogh gewoond en gewerkt heeft.
Stichting Van Gogh en Drenthe laat alle bezoekers ervaren hoe belangrijk de Drentse periode voor de schilder was. Het is een zeer belangrijke periode geweest voor zijn ontwikkeling als kunstenaar. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord besloot Vincent om zich volledig aan de schilderkunst te wijden.

Visie 

In Drenthe besloot Van Gogh zich definitief te wijden aan de schilderkunst. Daarom wil het Van Gogh Huis (inter)nationale erkenning en herkenning van de Drentse periode die zo belangrijk was voor de kunstenaar.

De stichting Van Gogh en Drenthe draagt bij aan verbetering van het toerisme in de provincie Drenthe en daar buiten. Op basis van de kernbegrippen: samenwerking, kwaliteit, gastvrijheid en laagdrempeligheid worden bezoekers uitgenodigd kennis te nemen van de Drentse geschiedenis van Vincent van Gogh. Door deze begrippen te combineren met professionaliteit en ondernemerschap ontstaat een goed uitgangspunt voor een renderend museaal huis dat een waardevolle bijdrage levert aan het algemene kunst- en cultuurlandschap van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Strategische doelstellingen

Voor de komende jaren richten wij ons op: 
a. De ontwikkeling van het pand in relatie tot de programmering en educatie
b. Samenwerking
c. Doorontwikkeling van de organisatie

Tijdvakken:
1. 2022
In 2022 vindt de doorontwikkeling van het Van Gogh Huis plaats. We gaan het originele deel van het pand, het logement, voegen bij de nieuwbouw van het Van
Gogh Huis. Daarmee kunnen bezoekers niet alleen de kamer van Vincent van Gogh op de eerste verdieping bekijken, maar ook de gelagkamer waar hij in 1883
binnenstapte.
2. 2023
In 2023 is het 140 jaar geleden dat Van Gogh voet op Drentse bodem zette en hieraan zal Drenthe breed aandacht worden geschonken Er worden evenementen
en activiteiten georganiseerd met betrekking tot de kunstenaar Vincent van Gogh.
In 2023 is het 20 jaar geleden dat het Van Gogh Huis de deuren opende. Het Museum café Van Gogh wordt geopend en het is mogelijk een kop koffie te drinken
in Van Goghs Drentse omgeving, met uitzicht op de curieuze ophaalbrug.
3. 2024 en verder
Het doorontwikkelde Van Gogh Huis is een toeristische trekpleister voor Zuid-Oost Drenthe en daar buiten geworden.

Speerpunten:
  • Het ontwikkelen van een professionele exploitatie van het Van Gogh Huis
  • Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied, om daardoor onze naamsbekendheid te vergroten en meer bezoekers te trekken
  • Het aanbieden van een aantrekkelijke inhoudelijke programmering
  • Het aanbieden van educatie over Vincent van Gogh aan scholen en groepen
  • Het invullen van onze maatschappelijke rol naar bepaalde groepen in de samenleving, zoals het toegankelijk maken van ons huis voor iedereen
  • Meewerken aan een betere bereikbaarheid

Lees het volledige meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 hier 

Statutaire bestuurssamenstelling: 

Heily Stoel, voorzitter
Sieta Kampen, secretaris
Jan Mastwijk, penningmeester
Jaap Lindhout, algemeen bestuurslid
VACATURE: museale portefeuille

Governance

De Stichting van Gogh & Drenthe heeft een Code Goed Bestuur. Deze kunt u hier  downloaden. 

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Van Gogh & Drenthe heeft via detachering voor 20 uur de beschikking over een betaalde administratieve kracht. Voor het overige werkt Stichting Van Gogh & Drenthe met vrijwilligers.


Jaarverslagen

Jaarstukken boekjaar 2021

Financieel verslag boekjaar 2020

Financieel verslag boekjaar 2019

Financieel verslag boekjaar 2018

Jaarverslag 2017 secretaris

Financieel verslag boekjaar 2017

Financieel verslag boekjaar 2016Van Gogh Huis Drenthe
Van Goghstraat 1
7844 NP
Veenoord/Nieuw Amsterdam
tel: 0591 - 555 600