ANBI

Naam van de instelling en contactgegevens

Stichting Van Gogh & Drenthe
Van Gogh Huis
Van Goghstraat 1
7844 NP  Veenoord / Nieuw Amsterdam
T 0591 555600
E info@vangogh-drenthe.nl

RSIN / fiscaal nummer
KVK 41020826
Fiscaal 807100961

Missie

Het Van Gogh Huis is het enige toegankelijke huis in Nederland waar Vincent van Gogh gewoond en gewerkt heeft.
Stichting Van Gogh & Drenthe laat alle bezoekers ervaren dat de Drentse periode van Vincent van Gogh zeer belangrijk is en daarmee de meest interessante periode voor zijn ontwikkeling als kunstenaar. Vincent van Gogh wordt beleefd en ervaren in Veenoord/Nieuw Amsterdam.
De erfgoedlocatie Van Gogh Huis zorgt voor de unieke beleving en ervaring die bezoekers nergens anders in Nederland  dichter bij Van Gogh kunnen brengen dan in Veenoord/Nieuw Amsterdam. 

Visie 

Van Gogh Huis Drenthe Veenoord/Nieuw-Amsterdam wil (inter)nationale erkenning en herkenning van de Drentse periode die zo belangrijk was voor de kunstenaar Van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden, ervaren steeds meer bezoekers dat zij dichter bij Van Gogh kunnen komen en draagt de stichting bij aan verbetering van het toerisme in Drenthe.  

Strategie

Voor de komende jaren zijn onze speerpunten:
 • exploiteren van het Van Gogh Huis (erfgoedlocatie)
 • samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied 
 • organisatie van evenementen en activiteiten
 • educatie aanbieden
 • toeristische functie zowel regionaal als (inter)nationaal 
 • maatschappelijke rol naar bepaalde groepen in de samenleving, zoals visueel beperkten 
 • verbeteren van de infrastructuur i.s.m. plaatselijk belang


Statutaire bestuurssamenstelling

 1. Gerrit Lamberts, voorzitter
 2. Sieta Kampen, secretaris
 3. Anne-Mieke Hendriksen-Mulder, penningmeester
 4. Mia Stulen, algemeen bestuurslid
 5. Heily Stoel, algemeen bestuurslid
 6. Jaap Lindhout, algemeen bestuurslid
 7. Hans Strick, algemeen bestuurslid
 8. Rolf Bouwmeester, toezichthouder financiën
  

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Van Gogh & Drenthe heeft via detachering voor 20 uur de beschikking over een betaalde administratieve kracht. Voor het overige werkt Stichting Van Gogh & Drenthe met vrijwilligers.

Jaarverslag 2019

bijlage: grondslagen voor waardering en resultaatbepaling/overige toelichting/balans 2019 (PDF) 


Jaarverslag 2018

bijlage: balans 2018

Jaarverslag 2017 van de secretaris

bijlage: jaarverslag 2017 (Doc)
bijlage: jaarcijfers 2017 (PDF)
Bijlage: publicatie boekjaar 2017 (PDF)

 

Financieel jaarverslag 2016

Bijlage: fin. jaarverslag 2016 (PDF)

Organigram VGH 2021

bijlage: organigram het Van Gogh Huis 2021 

Toegankelijkheid voor visueel beperkten

bijlage: plan voor het vergroten van toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking
Van Gogh Huis Drenthe
Van Goghstraat 1
7844 NP
Veenoord/Nieuw Amsterdam
tel: 0591 - 555 600