ANBI

Naam van de instelling en contactgegevens:

Stichting Van Gogh & Drenthe
Van Gogh Huis
Van Goghstraat 1
7844 NP  Veenoord / Nieuw-Amsterdam
Tel. 0591-555600
info@vangogh-drenthe.nl

RSIN / fiscaal nummer:
KVK 41020826
Fiscaal 807100961

Doelstelling:

Instandhouding van het Van Gogh Huis te Veenoord/Nieuw-Amsterdam Educatief en recreatief aanbod voor bezoekers en het in dit kader aanwenden als openbaar centrum voor multiculturele-, nationale- en internationale kunstvormen en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenwerking met organisaties als Het Drentse Veenland, Geopark De Hondsrug, Koppelschleusse in Meppen (Dld) ter bevordering van het cultuurtoerisme.

Hoofdlijnen van het actuele Beleidsplan:

 • Samenwerken in het Drentse Veenland, Geopark De Hondsrug, TIP en Van Gogh Europe
 • Ontwikkelen van arrangementen.
 • Onderzoeken of het Van Gogh Huis de status van museum kan krijgen.
 • Lezingen over Van Gogh en zijn brieven vooral over de Drentse periode.
 • Meer free publicity in landelijke kranten / tijdschriften / websites.
 • Vernieuwen website Van Gogh Huis.
 • Een goede promotie folder van het Van Gogh Huis in meerdere talen
 • Uitgifte van een boekje met Drentse brieven /werken van Van Gogh.
 • Lesbrieven digitaliseren + vernieuwen [Promotie van de Leskoffer.]
 • Uitbreiding kortingsacties via hotels en grote recreatieparken voor meer naamsbekendheid en meer bezoekers.
 • Samenwerking met Van Gogh instellingen via Van Gogh Europe
 • Verbetering  Audio systeem in meerdere talen.( Frans Engels Duits.]
 • Werven van vrijwilligers en bestuursleden.
 • Handhaving van de administratieve kracht.

Statutaire bestuurssamenstelling:

 1. Gerrit Lamberts, Voorzitter
 2. Sieta Kampen, Secretaris
 3. Anita Scheper, PR & Marketing
 4. Mia Stulen, Algemeen
 5. Jan Klok, Penningmeester
 6. Jan Halfwerk, Adviseur
 7. Harrie Keuter, Adviseur
 8. Rolf Bouwmeester, Toezichthouder Financien
  

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Van Gogh & Drenthe heeft via detachering voor 20 uur de beschikking over een betaalde administratieve kracht. Voor het overige werkt Stichting Van Gogh & Drenthe met vrijwilligers.

Jaarverslag 2017 van de secretaris:

bijlage: jaarverslag 2017 (Doc)
bijlage: jaarcijfers 2017 (PDF)
Bijlage: publicatie boekjaar 2017 (PDF)

 

Financieel jaarverslag 2016:

Bijlage: fin. jaarverslag 2016 (PDF)
Van Gogh Huis Drenthe
Van Goghstraat 1
7844 NP
Veenoord/Nieuw Amsterdam
tel: 0591 - 555 600